Įstojome į „Ateities pakuotės" klubą

Mes priklausome „Ateities pakuotės“ klubui, kurio tikslas – skatinti Lietuvos gamintojus ir importuotojus naudoti ekologiškesnes pakuotes, stiprinti ekologinių iniciatyvų sklaidą Lietuvos verslo lauke ir visuomenėje.    

„Ateities pakuotės“ klubo veiklą, visas naujienas ir rezultatus galite sekti čia.

Brasta pack UAB

Ул. Палемоно 7b, LT-52158 Каунас

+370 37 45 70 21

www.brastapack.lt

В Brasta Pack используются 4 вида основных файлов сооkie